ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចេញ​សេ​ចក្តីណែនាំការដាក់ចេញវិធានកា​រ​ថ្មីបន្ថែមលើការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល នៃមេរោគថ្មីកូវីដ ១​៩

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ បានចេញសេចក្តីណែនាំ​កា​​​រដាក់ចេញវិធានការថ្មីបន្ថែម​លើការបង្ការ​ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ ១៩ ក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិ​ច្ច​​​និងហិរញ្ញវត្ថុ​ ៕ 

សេចក្តីណែនាំទាំងស្រុងរបស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ដូចខាងក្រោម៖